Slide Two
Slide Two
Slide Two
Slide Two
previous arrow
next arrow

SYNAGOGA Włodawska

Wielka synagoga we Włodawie

Wielka synagoga jest jednym z trzech zachowanych budynków dawnego zespołu synagogalnego gminy żydowskiej we Włodawie. Wzniesiona w latach 1764 – 1774 w miejscu pierwotnie drewnianej ze środków finansowych gminy oraz z funduszy Czartoryskich, ówczesnych właścicieli Włodawy. Wymurowana w stylu późnego baroku.

Pierwotnie jednokondygnacyjna na rzucie prostokąta, w części środkowej podpiwniczona. W drugiej połowie XIX w. przekształcona przez dobudowanie nad przedsionkiem drugiej kondygnacji oraz dwóch narożnych alkierzy.

Układ architektoniczny jest typowy dla poszczególnych obiektów synagogalnych, jednak z uwagi na ciekawe rozwiązanie elewacji frontowej, zbliżony do fasad pałacowych. Po obu jej stronach usytuowano parterowe babińce. Nad przedsionkiem znajduje się trzeci babiniec, do którego przylegają narożne alkierze.

Jedynym zachowanym wyposażeniem sali modlitw jest neobarokowy aron ha-kodesz (szafa ołtarzowa) z 1936 r. wykonany w stiuku i polichromowany. Pierwotne drewniane wyposażenie spłonęło podczas pożaru.

18